Privacy Verklaring Stichting StoryBasedMedia

StoryBasedMedia respecteert uw privacy. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die u aan ons opgeeft zoals bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum of gegevens die we verkrijgen via aanmelding voor een nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen en bewerkt binnen StoryBasedMedia. StoryBasedMedia zou soms een andere partij kunnen betrekken bij het verlenen van bepaalde services zoals betalingsverwerking, emails versturen, klantenservice of technische service. We werken alleen met bedrijven die onze privacy verklaring volgen en toezeggen om uw informatie nooit te gebruiken voor andere doeleinden.  

Hoe gebruiken we je persoonlijke gegevens?
Wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt, geeft u ons toestemming om deze gegevens te gebruiken om onze verplichtingen tegenover u na te komen en u de service te bieden die u van ons verwacht. Wij slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of zolang als wij bij de wet verplicht zijn.

Hoe beschermen wij uw gegevens?
Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen. Wij verzoeken u vriendelijk ook uw eigen elektronische gegevensdrager goed en correct te beveiligen.

Privacy Statement From StoryBasedMedia

We take privacy seriously at StoryBasedMedia and this policy is designed to share what information we collect and how we use it. We take responsibility for the use of personal data and non personal data that you voluntarily provide on the website such as names, addresses and the information you provide when you sign up to a news letter. These data are kept safe and used by StoryBasedMedia only to service you and reply to your requests to us. We collect personal data when a parent subscribes to a newsletter or alert, submits content to a forum or blog, or requests technical support. This data may include a name (screen or nickname), gender, birth date, and email address. This information may be used to contact parents about new services and features if consent to receive them has been given. If you contact us for help we will only use your email address to reply to your question. StoryBasedMedia may also use third parties from time to time to deliver a service, such as payment processing, sending emails, or helping with customer or technical support. We only work with companies that follow this privacy policy and agree not to use your information for any other purposes.

What Kind of Information is Collected?
There are two types of data that may be collected. The first one is called personal data. This is personally identifiable information that identifies a user as an individual. StoryBasedMedia does not collect 
personal data in its kids apps. StoryBasedMedia may collect personal data that parents voluntarily provide on the website. The second type is non personal data which doesn’t directly identify an individual or which may have been personal information but has had the personally identifiable information removed.   

More about Personal Data
Please note that if a parent posts personal information about themselves in a community forum or blog in the parent section, in addition to being collected, this data is made public for others to see. The parent is responsible for the disclosure of any such data in those forums.     

Copyright

Freddie’s SwipeStory is a trademark of StoryBasedMedia/The Netherlands. All rights reserved. All content on this site, including text, graphics, characters, logo’s, icons, images, and software, is the property of StoryBasedMedia or its content suppliers and protected by local and international copyright laws. No part of this document or the related files may be reproduced or transmitted in any form, by any means (electronic, photocopying, recording, or otherwise) without the prior written permission of the publisher.

© 2015 by StoryBasedMedia, Amsterdam/The Netherlands

← Terug